جنگل‌های هیرکانی زیر تیغ ۶۶ معدن فعال

جنگل‌های هیرکانی زیر تیغ ۶۶ معدن فعال

۶۸ هزار هکتار معدن شامل ۶۶ معدن فعال و ۵۱ معدن تعطیل‌شده در جنگل‌های هیرکانی گسترده شده است – خشکیدگی گسترده درختان، آلودگی رودخانه‌ها و رانش زمین، اثر تخریبی معدنکاوی در جنگل‌های هیرکانی است هیأت وزیران در تیرماه سال ۸۰، هرگونه فعالیت معدنی در جنگل‌های شمال کشور را ممنوع اعلام کرد. پس از این اعلام